BezwaarJuriste

De BezwaarJuriste

Bezwaarjuriste is een onafhankelijk adviesbureau dat opkomt voor de belangen van particulieren en bedrijven. Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Gemeente, Belastingdienst, DUO, WOZ-aanslag of een (verkeers-)boete, kunt u gratis bezwaar maken. Een onterechte beslissing kost u immers geld. Wij maken gratis deskundig bezwaar tegen deze beslissing. Gratis is bij ons ook echt gratis! Het kost u helemaal niets. BezwaarJuriste vindt dat iedereen toegang moet hebben tot gemakkelijke en betaalbare juridische rechtsbijstand.

Als uw ingediende bezwaar gegrond wordt verklaard, dan ontvangt BezwaarJuriste van de betreffende instantie een wettelijke proceskostenvergoeding. Mocht het bezwaar worden afgewezen, dan neemt BezwaarJuriste de kosten van de procedure voor haar eigen rekening. Let op! Maak op tijd bezwaar! De bezwaar periode is 6 weken. Na uw aanmelding sturen wij u een machtiging toe met het verzoek om die te ondertekenen. Met deze machtiging kunnen wij namens u bezwaar maken. 

Indien u vragen heeft over een bezwaarprocedure bij een andere instantie dan hierboven genoemd, kunt u vrijblijvend contact opnemen met info@bezwaarjuriste.nl    

Maak gratis bezwaar

De juristen van Bezwaarjuriste zorgen voor een deskundig bezwaar. Daardoor is een snelle afhandeling mogelijk, waarmee langdurige juridische trajecten worden vermeden. Let op! Maak op tijd bezwaar, de bezwaar periode bedraagt 6 weken. 

Gratis is bij ons ook echt gratis! Het kost u helemaal niets. Bezwaarjuriste is onafhankelijk en wordt door de overheid gecompenseerd voor haar werkzaamheden. Mocht het bezwaar door de desbetreffende instantie worden afgewezen dan neemt Bezwaarjuriste alle kosten van de juridische werkzaamheden voor eigen rekening. U hoeft ons dus niets te betalen! 

Is bezwaar maken zinvol?

Bezwaar maken is zeker zinvol! Meer dan 80% van de door ons ingediende bezwaren in de afgelopen 8 jaren waren succesvol. Dit komt door onze juridische kennis en expertise. Niet zo gek, want een goed gemotiveerd bezwaarschrift met een inhoudelijke onderbouwing vraagt veel juridische kennis. Bovendien is de succeskans vele malen hoger dan wanneer u zelf bezwaar maakt. Onze juristen staan graag voor u klaar!

Deskundig bezwaar

Al meer dan 8 jaar maakt ons deskundige juridische team succesvol gratis bezwaar tegen beslissingen. Met onze juridische kennis kunnen wij zorgen voor een deskundig bezwaar. Daarbij bieden gunstige rechterlijke uitspraken goede mogelijkheden voor een geslaagd bezwaar.  Na aanmelding stellen wij uw bezwaarschrift op en sturen het naar de betreffende instantie. De bezwaarprocedure verloopt via een wettelijk vastgestelde procedure. Afhankelijk van de instantie kan een bezwaarprocedure binnen een paar maanden worden afgerond. Uw bezwaar is in goede handen! 

Nog niet overtuigd? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers via info@bezwaarjuriste.nl

Nog belangrijk! Een bezwaar kan altijd worden ingetrokken. Als u dat doet, wordt het besluit definitief.