Veelgestelde vragen

 

1. Hoe kan BezwaarJuriste gratis bezwaar maken?

Als uw ingediende bezwaar wordt toegewezen, dan ontvangt BezwaarJuriste van de betreffende overheidsinstantie een wettelijke proceskostenvergoeding. Deze vergoeding is bedoeld om juristen die rechtsbijstand leveren te vergoeden voor hun juridische werkzaamheden. Mocht het bezwaar worden afgewezen, dan neemt BezwaarJuriste de kosten van de juridische werkzaamheden voor eigen rekening. BezwaarJuriste vindt dat iedereen toegang moet hebben tot gemakkelijke en betaalbare juridische rechtsbijstand.

2. Waarom is bezwaar maken zinvol?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een besluit onrechtmatig is genomen of niet zorgvuldig tot stand is gekomen. Er worden vele onterechte besluiten genomen. Zelfs als u zelf denkt dat het besluit terecht is, kan het juridisch gezien een onterecht besluit zijn. Bezwaar maken is dan ook zeker zinvol! Meer dan 80% van de door ons ingediende bezwaren in de afgelopen 8 jaren waren succesvol. Dit komt door onze juridische kennis en expertise. Niet zo gek, want een goed gemotiveerd bezwaarschrift met een inhoudelijke onderbouwing vraagt veel juridische kennis. Onze juristen staan graag voor u klaar!

3. Tegen welke besluiten maakt BezwaarJuriste bezwaar?

BezwaarJuriste kan tegen alle besluiten van een overheidsinstantie bezwaar maken. Hierbij kunt u denken aan besluiten van de gemeente (bijvoorbeeld een parkeerboete of de afwijzing van een vergunningsaanvraag), een boete van het CJIB (Mulder beschikking), UWV of DUO. Om uw bezwaar goed te kunnen beoordelen verzoeken wij u een foto van het besluit te mailen naar: info@bezwaarjuriste.nl 

Indien u vragen heeft over een bezwaarprocedure bij een andere instantie dan hierboven genoemd, kunt u vrijblijvend contact opnemen met info@bezwaarjuriste.nl    

4. Kan BezwaarJuriste ook beroep instellen?

Wanneer uw bezwaar wordt afgewezen kan BezwaarJuriste namens u ook in beroep gaan. Onze verleende rechtsbijstand blijft dan gratis. Wel dient in sommige zaken voor het instellen van beroep griffierecht te worden betaald. Dit is afhankelijk van het soort zaak. Wanneer u het beroep wint krijgt u deze kosten weer terug.

5. Als ik bezwaar maak, moet ik de boete dan al betalen?

Dit is afhankelijk van het soort boete. Indien u een Mulder beschikking (M) heeft ontvangen adviseren wij de boete alvast te betalen. Ook een naheffingsaanslag dient u alvast te betalen. Wanneer uw bezwaar slaagt krijgt u het betaalde bedrag terug. Zo voorkomt u onnodige verhogingen. 

Let op! Als op de boete rechtsboven in de hoek een T of O staat (of strafbeschikking) betaal dan niet direct! Wanneer u betaald, gaat u automatische akkoord met de boete en kunt u geen bezwaar meer maken. Dit kan vervelende gevolgen hebben.