Onze werkwijze

Wanneer u het niet eens bent met een besluit van een overheidsinstantie, kunt u de Bezwaarjuriste inschakelen om gratis bezwaar te maken tegen het besluit. U kunt hierbij denken aan een besluit van de Gemeente (zoals uw WOZ-aanslag), DUO, UWV of een verkeersboete (CJIB).

Indien u vragen heeft over een bezwaarprocedure bij een andere instantie dan hierboven genoemd, kunt u vrijblijvend contact opnemen met info@bezwaarjuriste.nl

  Wij werken op basis van no-cure-no-pay.

   

   

   

  Stap 1: Aanmelding

  Voor een gratis bezwaar dient u zich aan te melden via het aanmeldformulier op onze website. Dit dient u zo spoedig mogelijk te doen, omdat de wettelijke bezwaartermijn na 6 weken verloopt. Daarna kunt u geen bezwaar meer maken. 

  Bij de aanmelding kunt u uw redenen van bezwaar toelichten. Deze redenen worden door ons verwerkt in uw bezwaarschrift. Na de aanmelding zullen wij contact opnemen om het bezwaarschrift te bespreken. Ook zullen wij u een machtiging sturen met het verzoek om die te ondertekenen. De machtiging is van belang om namens u bezwaar te kunnen maken.

  Stap 2: Het bezwaarschrift

  Na ontvangst van de machtiging gaan wij direct aan de slag om voor u gratis bezwaar te maken. In het bezwaar onderbouwen wij de redenen waarom u het niet eens bent met de beslissing. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de redenen die u bij uw aanmelding heeft opgegeven. Ook wordt door ons onderzocht of er relevante uitspraken bekend zijn, die uw bezwaar kunnen onderbouwen.

  Stap 3: De beslissing op bezwaar

  Zodra wij de beslissing op het ingediende bezwaar hebben ontvangen, sturen wij u binnen 3 werkdagen bericht met de uitspraak op uw bezwaar. Het kan soms enkele weken tot maanden duren, voordat een beslissing op bezwaar wordt genomen.

  Indien het bezwaarschrift gegrond wordt verklaard, wordt de bestreden beslissing vernietigd. Wij ontvangen dan van de betreffende instantie een wettelijke kostenvergoeding voor onze verrichte werkzaamheden. Mocht het bezwaar door de instantie worden afgewezen dan neemt Bezwaarjuriste alle kosten voor haar eigen rekening.  

  Het kost u dus nooit iets!

  Op al onze overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, deze zijn in te zien op onze website.