Bezwaar maken tegen een onterechte beslissing

Bezwaarjuriste is een onafhankelijk adviesbureau dat opkomt voor de belangen van particulieren en bedrijven. Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Gemeente, Belastingdienst, DUO, WOZ-aanslag of een verkeersboete, kunt u gratis bezwaar maken. Een onterechte beslissing kost u immers geld. Met behulp van onze deskundige juristen maakt u een grote kans op een geslaagd bezwaar. Wij kunnen gratis deskundig bezwaar maken tegen deze beslissing. Wij werken volledig op no cure, no pay basis, dus voor u altijd gratis. Indien u vragen heeft over een bezwaarprocedure bij een andere instantie dan hierboven genoemd, kunt u vrijblijvend contact opnemen met info@bezwaarjuriste.nl 

Gratis bezwaar maken

De juristen van Bezwaarjuriste zorgen voor een deskundig bezwaar. Daardoor is een snelle afhandeling mogelijk, waarmee langdurige juridische trajecten worden vermeden. Let op! Zorg ervoor dat u op tijd bezwaar laat maken. De bezwaar periode bedraagt 6 weken, daarna kunt u geen bezwaar meer maken. In de brief die u heeft ontvangen van de instantie, wordt vaak de datum genoemd tot wanneer u bezwaar kunt maken. U kunt zich gratis aanmelden via het aanmeldformulier op onze website. Doe dit op tijd, zodat wij nog tijdig bezwaar voor u kunnen maken.

Bij een geslaagd bezwaar wordt de bestreden beslissing vernietigd. Het is wettelijk vastgesteld dat een jurist die als juridische expert namens u optreedt bij een geslaagd bezwaar, een wettelijke kostenvergoeding van de instantie ontvangt voor zijn verrichte werkzaamheden. Deze tegemoetkoming wordt ook wel proceskostenvergoeding genoemd. De betreffende instantie betaald in dat geval de kosten van uw juridische specialist. Dankzij deze tegemoetkoming heeft u de mogelijkheid om uzelf te laten vertegenwoordigen door een expert op het gebied van de wet, zonder zelf enige kosten te maken. Mocht het bezwaar door de desbetreffende instantie worden afgewezen dan neemt Bezwaarjuriste alle kosten voor haar eigen rekening. U hoeft ons dus niets te betalen! 

Is bezwaar maken zinvol?

Bezwaar maken is zeker zinvol! Vele zaken worden na een bezwaar alsnog geseponeerd. Wanneer je bezwaar maakt, moet de betreffende instantie het besluit nog een keer nakijken. In vele gevallen is het zo dat de instantie toch ontdekt dat zij fouten heeft gemaakt, waardoor het besluit wordt vernietigd. Dit bespaart u een hoop geld! Meer dan 80% van de door ons ingediende bezwaren in de afgelopen 8 jaren waren succesvol. Dit komt door onze juridische kennis en expertise. Niet zo gek, want een goed gemotiveerd bezwaarschrift met een inhoudelijke onderbouwing vraagt veel juridische kennis. Bovendien is de succeskans vele malen hoger dan wanneer u zelf bezwaar maakt. De bezwaarprocedure verloopt via een wettelijk vastgestelde procedure. Afhankelijk van de instantie kan een bezwaarprocedure binnen een paar maanden worden afgerond.

Wanneer u zich door ons laat bijstaan, maken wij namens u kosteloos bezwaar!

Deskundig bezwaar maken

Al meer dan 8 jaar maakt ons deskundige juridische team succesvol gratis bezwaar tegen beslissingen. Dit kan bijvoorbeeld een onterechte verkeersboete zijn waar u het niet mee eens bent. Ook kunt u denken aan een te hoge WOZ aanslag van uw woning of een ander besluit van de gemeente, zoals een afwijzing van een vergunning. Tevens maken wij bezwaar tegen besluiten van DUO of het UWV. Wanneer het een overheidsinstantie betreft, kunnen wij gratis bezwaar voor u maken! Met onze juridische kennis kunnen wij zorgen voor een deskundig bezwaar. Daarbij bieden gunstige rechterlijke uitspraken goede mogelijkheden voor een geslaagd bezwaar. Na aanmelding stellen wij uw bezwaarschrift op en sturen het naar de betreffende instantie. Wanneer wij een beslissing op uw bezwaar ontvangen, sturen wij dit binnen 4 werkdagen naar u toe.

 

Nog niet overtuigd? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers via info@bezwaarjuriste.nl.

Nog belangrijk! Een bezwaar kan altijd worden ingetrokken.