Bezwaar tegen WOZ aanslag

Elk jaar ontvangt u een aanslag voor de afvalstoffenheffing en woningeigenaren ook voor de rioolheffing en de onroerende-zaakbelasting. Op deze aanslag staat de WOZ-beschikking met de WOZ waarde van de woning. Bent u het niet eens met deze waarde? Maak dan nu gratis bezwaar tegen de WOZ! Bezwaarjuriste is een onafhankelijk adviesbureau dat opkomt voor de belangen van particulieren en bedrijven. Wanneer u het niet eens bent met de hoogte van WOZ waarde, kunt u gratis bezwaar laten maken tegen de WOZ waarde. Een onterechte beslissing kost u immers geld. Wij kunnen gratis deskundig bezwaar maken tegen uw WOZ waarde. Wij werken volledig op no cure, no pay basis, dus voor u altijd gratis.

Indien u vragen heeft over een bezwaarprocedure bij een andere instantie dan hierboven genoemd, kunt u vrijblijvend contact opnemen met info@bezwaarjuriste.nl 

Is bezwaar maken zinvol?

Bezwaar maken is zeker zinvol! Bezwaar maken tegen je WOZ is van groot belang. De WOZ waarde is namelijk bepalend voor de waterschapsbelasting, de onroerende zaak belasting, het eigen woning forfait en de erfbelasting. Daarom kan een verlaging van de WOZ waarde voor een gemiddelde besparing van € 288 zorgen. Bij erfkwesties kan het voordeel zelfs oplopen tot tienduizenden euro’s. Belangrijke argumenten om bezwaar te maken zijn onder andere gebrekkig of achterstallig onderhoud, oud of gedetailleerde keuken of badkamer of ongunstige omgevingsfactoren zoals windmolens in de omgeving of een onzeker bestemmingsplan. Maar ook belangrijk om te vermelden is de aanwezigheid van asbest of overlast door publieke voorzieningen.

Wanneer je bezwaar maakt tegen de WOZ waarde, moet de gemeente de WOZ waarde opnieuw beoordelen. In vele gevallen is het zo dat de gemeente toch fouten heeft gemaakt, waardoor de WOZ waarde wordt verlaagd. Meer dan 80% van de door ons ingediende WOZ bezwaren in de afgelopen 8 jaren waren succesvol. Dit komt door onze juridische kennis en expertise. Niet zo gek, want een goed gemotiveerd bezwaarschrift met een inhoudelijke onderbouwing vraagt veel juridische kennis. Bovendien is de succeskans vele malen hoger dan wanneer u zelf bezwaar maakt. 

Verlaag gratis uw WOZ waarde!

Gratis is bij ons ook echt gratis! Het kost je helemaal niets. Bezwaarjuriste is onafhankelijk en wordt door de overheid gecompenseerd voor haar werkzaamheden. De juristen van Bezwaarjuriste zorgen voor een deskundig bezwaar tegen uw WOZ. De bezwaar periode bedraagt 6 weken, daarna kunt u geen bezwaar meer maken. In de brief die u heeft ontvangen van de gemeente, wordt vaak de datum genoemd tot wanneer u bezwaar kunt maken.

Bij een geslaagd bezwaar tegen uw WOZ wordt de beslissing vernietigd en opnieuw berekend. Mocht het bezwaar tegen uw WOZ door de desbetreffende instantie worden afgewezen dan neemt Bezwaarjuriste alle kosten voor haar eigen rekening. U hoeft ons dus niets te betalen! 

Nog niet overtuigd? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers via info@bezwaarjuriste.nl. Nog belangrijk! Een bezwaar kan altijd worden ingetrokken. Als u dat doet, wordt het besluit definitief en staat de WOZ-waarde voor dat jaar van de aanslag vast. 

Deskundig bezwaar

Al meer dan 8 jaar maakt ons deskundige juridische team succesvol gratis bezwaar tegen de WOZ waarde. Met onze juridische kennis kunnen wij zorgen voor een deskundig bezwaar. Na aanmelding stellen wij uw bezwaarschrift op en sturen het naar uw gemeente. Als de WOZ waarde daalt, dan betaalt u voortaan lagere gemeentelijke belastingen én ontvangt onze jurist een vastgestelde vergoeding voor zijn juridisch werkzaamheden dat door de gemeente wordt betaald. Wij werken volledig op no cure, no pay basis, dus voor u altijd gratis.

Meld u nu gratis aan en wij gaan direct voor u aan de slag. Wij regelen alles tot in de puntjes, dus voor u een grote zorg minder! De reden dat bezwaar maken te veel rompslomp is, gaat niet op als u via ons bezwaar laat maken. Meld u nu aan om gratis bezwaar te maken tegen uw WOZ.